Vanhan kyläkoulun remontti

Kyläkoulu aivan uutena vuoden 1910 tienoilla. Portailla vasemmalla koulun veistonopettaja ja oikealla koulun ensimmäinen opettaja, joka opetti siellä useamman vuosikymmenen ajan. Koulun seinät ovat vielä paljaalla hirrellä. Vuorilaudoitus laitettiin vuonna 1912. Kuvan pärekatto korvattiin paloturvallisemmalla palapeltikatolla 1920-luvulla.

Ilmakuva elokuulta 2013.

Vuonna 1910 rakennettu vanha kyläkoulu siirtyi omistukseemme kesällä 2012. Koulutoiminta oli loppunut 1966, minkä jälkeen rakennus oli ensin ollut muutamia vuosia tyhjillään ja sen jälkeen toiminut kesäasuntona kahdella eri omistajalla.

Kyläkoulu oli rakennettu arkkitehti Yrjö Sadeniemen vuonna 1904 laatimien mallipiirustusten mukaan. Joidenkin lähteiden mukaan Sadeniemen mallipiirustukset olivat tyystin kadonneet, mutta itse emme pitäneet tätä kovin todennäköisenä - olihan piirustusten mukaan rakennettu lukuisia maalaiskansakouluja koko Suomen alueelle. Onnistuimmekin vuonna 2014 saamaan haltuumme kopioita muutamista kunnan arkistojen kätköissä säilyneistä piirustuksista, jotka antoivat viitteitä siitä, millainen koulu oli aivan uutena ollut.

Rakenteiltaan kyläkoulu oli pääpiirteissään terve ja ikäisekseen hyvässä kunnossa. Se oli ns. peruspilaamaton; esimerkiksi ulkoremontit oli toteutettu vanhoin menetelmin ja talo oli niiltä osin alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Ainoastaan sisäänkäyntien kaiteet ja terassi poikkesivat alkuperäisistä piirustuksista. Tulisijoja oli rakennuksessa jokaisessa huoneessa, edelleen käyttökuntoisia, joten edellytykset puulämmitykselle olivat hyvät.

Vuosien saatossa sisätiloihin oli tehty joitakin melko vähäisiä muutoksia. Päätimme ennallistaa rakennusta joiltakin osin ja tehdä pintaremonttia vanhaa kunnioittavin materiaalein ja menetelmin. Paperitapetteja aikakaudelle ominaisin kuvioin, hengittäviä maaleja, vanhat lankkulattiat esiin uudempien kerrosten alta... Julkisivujen osalta oli myös täysin selvää, että ikkunat entisöitäisiin perinteisin menetelmin ja punamultaa keiteltäisiin, kunhan sen aika koittaisi.

Ensimmäinen vuosi meni etupäässä taloon tutustuen ja tulevia toimenpiteitä suunnitellen. Joitakin 1970-luvulla tehtyjä rakenteita purettiin. Kunnolla toimiin tartuttiin kesällä 2013, kun sisätiloissa aloitettiin pintaremontti koulun toisesta päästä. Puolet huoneista ehdittiin sinä vuonna käydä läpi. Seuraavana vuonna edettiin jälleen kahden huoneen verran kohti koulun toista päätyä. Viimeinen huone jäi kolmannen kesän töiksi.

Vuonna 2014 keksimme, että talon remonttiin olisi mahdollista hakea avustusta Museovirastolta. Museovirasto suhtautui hankkeisiimme myötämielisesti ja myönsi meille avustukset ensin koulun peltikaton ruostesuojaukseen ja maalaukseen (toteutettiin kesän 2015 kynnyksellä) ja sitten koulun ikkunoiden ulkopokien entisöintiin (aloitettiin kesällä 2016, työ jatkuu edelleen, valtaosa ikkunoista on jo saatu kunnostettua.) Avustukset toivat lisämotivaatiota vanhan rakennuskannan ylläpitoon.

Kyläkoulun pihapiiriin kuuluu kaikkiaan viisi rakennusta. Koulurakennuksen lisäksi tontilla on suuri varastorakennus, maakellari, sauna ja käytöstä poistettu savusauna. Sivurakennuksissa on myös kunnostettavaa ja niiden parissa olemme vähitellen aloittaneet työskentelyn kesästä 2017, kun akuuteimmat työt koulurakennuksessa alkavat olla mallillaan. Tontin itsensä kunnostus on oma lukunsa - olemme tehneet vuosien saatossa melko radikaalejakin maisematöitä ja sekä istuttaneet että kylväneet uutta kasvillisuutta. Pihapiiri tuskin ikinä valmistuu, aina on jotain laiteltavaa, mutta sepä juuri on puuhan hauskuus.