Aktivismia kahdella saralla

Taiteen ja remontoinnin ohessa minua kiinnostaa kaksi asiaa: vapaaehtoinen mielenterveystyö sekä ympäristöaktivismi. Ensin mainittuun minua motivoi oma sairauteni, vertaiskokemukset sekä niiden yhteydessä esiin nousseet hyvin yleiset yhteiskunnallisen epäreiluuden ja leimatuksi tulemisen kokemukset.

Ympäristöaktivismi puolestaan juontaa jo kaukaa lapsuudestani, ja halu tehdä ympäristön kannalta suotuisia ja kestäviä ratkaisuja vahvistui maisema-arkkitehdin koulutukseni myötä. Opiskeluaikoina osallistuin jonkin aikaa aktiivisesti erään ympäristöliikkeen toimintaan, mutta elämä vei joksikin aikaa toisaalle. Viime vuosina olen löytänyt aktiivisen ympäristönsuojelun uudelleen. Ilmastokriisi on suuri huolen ja hädänkin aihe, tällä hetkellä maailman laajin yksittäinen ongelmavyyhti, ja olenkin päättänyt keskittää enemmän aikaani ilmastohätätilan ja siihen sopivien ratkaisujen esille tuomiseen.

Kumpaisellekin aktivismini suunnalle on oma alasivunsa: mielenterveystyö, sekä ympäristöaktivismi.